2022-01-17, pirmadienis, 03:13.     Šiandien Jurbarke saulė teka 08:42, leidžiasi 16:33, dienos ilgumas 7:51.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti 25 sprendimai rajono gyventojams svarbiais klausimais

2017-03-02, paskelbė www.mano Jurbarkas.lt
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti 25 sprendimai rajono gyventojams svarbiais klausimais

2017 m. vasario 23 d. įvykusiame savivaldybės Tarybos posėdyje priimti 25 sprendimai rajono gyventojams svarbiais klausimais. Taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginį veiklos planą bei Jurbarko rajono savivaldybės 2017 metų biudžetą. Pritarė projektui „Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos atnaujinimas ir pritaikymas neformaliajam ugdymui“ bei bendradarbiavimo sutarties su Kauno technologijos universitetu sudarymui.

 

Taryba taip pat pritarė 4 ataskaitoms: Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero 2016 metų veiklos ataskaitai, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos ataskaitai, Jurbarko švietimo centro 2016 metų veiklos ataskaitai bei Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro 2016 metų veiklos ataskaitai. Taryba nustatė Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 2017 metų prioritetinius mokymų tikslus ir mokymų dalyvių grupes, patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą, Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašą, Jurbarko rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašą, Triukšmo prevencijos Jurbarko rajono savivaldybės viešosiose vietose taisykles bei Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraštį. Nustatė šilumos kainų dedamąsias tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams akcinei bendrovei „Požeminiai darbai“ ir  Jurbarko rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžius. Sutiko perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn.Primename, kad visi savivaldybės Tarybos sprendimai yra paskelbti savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt (meniu punktas „Teisinė informacija“– „Teisės aktai“, sprendimų registras T2). Norminiai teisės aktai paskelbti Teisės aktų registre (TAR).

 


PATVIRTINTAS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETAS
Taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės 2017 metų biudžetą, kuriame numatyta 23 688 599 eurų pajamų ir išlaidų.


Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T2-18 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“.

 


PRITARTA PROJEKTUI „JURBARKO ANTANO SODEIKOS MENO MOKYKLOS ATNAUJINIMAS IR PRITAIKYMAS NEFORMALIAJAM UGDYMUI“
Taryba pritarė „Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos atnaujinimas ir pritaikymas neformaliajam ugdymui“. Šio projekto tikslas – tobulinti neformaliojo švietimo infrastruktūrą Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje. Įgyvendinant šį projektą, siekiama atnaujinti renginių salę: suremontuoti salės stogą, atlikti salės vidaus remontą, pakeisti langus, duris, atnaujinti šildymo, vėdinimo bei apšvietimo sistemas, pritaikyti universalaus dizaino principus.
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T2-20 „Dėl pritarimo projektui „Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos atnaujinimas ir pritaikymas neformaliajam ugdymui“.

 


NUSTATYTI JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIAI
Taryba nustatė savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžius. Šie dydžiai buvo perskaičiuoti vadovaujantis Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, įvertinant pakeistus vietovės pataisos koeficientus pagal turto paskirtį ir vietovę bei pastatų vidutines statybos vertes.


Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T2-29 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“.

 


PRITARTA JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI BEI JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Taryba pritarė Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero 2016 metų veiklos ataskaitai, kurioje pateikta informacija apie tarybos, tarybos komitetų ir komisijų bei mero veiklą praėjusiais metais.


Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T2-22 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero 2016 metų veiklos ataskaitos“.


Buvo pritarta ir Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos ataskaitai. Šioje ataskaitoje pateikta informacija apie administracijos direktoriaus ir administracijos veiklą praėjusiais metais.


Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T2-23 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos ataskaitos“.
Šios ataskaitos bus pristatomos bendruomenei pagal nustatytą grafiką:

Eil. Nr.

Seniūnija

Susitikimo su gyventojais vieta

Susitikimo data ir laikas

1.

Viešvilės seniūnija

Viešvilės seniūnijos salė

2017-03-06  17 val.

2.

Smalininkų seniūnija

Kultūros centro salė

2017-03-07  17 val.

3.

Seredžiaus seniūnija

Klausučių kultūros centro salė

2017-03-08  14 val.

Seredžiaus seniūnijos salė

2017-03-08  16 val.

4.

Juodaičių seniūnija

Juodaičių seniūnijos salė

2017-03-09  16 val.

5.

Veliuonos seniūnija

Kultūros centro salė

2017-03-13  17 val.

6.

Raudonės seniūnija

Raudonės seniūnijos salė

2017-03-14  16 val.

7.

Skirsnemunės seniūnija

Mokyklos salė

2017-03-15  15 val.

8.

Eržvilko seniūnija

Kultūros centro salė

2017-03-16  16 val.

9.

Girdžių seniūnija

Girdžių seniūnijos salė

2017-03-20  17 val.

10

Šimkaičių seniūnija

Šimkaičių seniūnijos salė

2017-03-21  15 val.

11.

Jurbarkų seniūnija

Kultūros centro Žindaičių skyriaus salė

2017-03-22  15 val.

Jurbarkų seniūnijos salė

2017-03-22  17 val.

12.

Jurbarko miesto seniūnija

Jurbarko miesto seniūnijos salė

2017-03-23  17 val.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTAS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS
Taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą, kuris reglamentuoja neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso organizavimo tvarką, šių programų atrankos sąlygas, vertinimą, programų finansavimo, lėšų naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarką. Suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi finansavimo tikslas – plėtoti Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas, pritaikyti jas pagal visuomenės ir darbo rinkos poreikius.


Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T2-34 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 


PAKEISTI JURBARKO R. RAUDONĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI
Taryba pakeitė Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos teikiamų paslaugų įkainius. Nuspręsta, kad Raudonės pilies bokšto lankymas suaugusiems kainuos 1,5 Eur, o vaikams, mokiniams ir studentams – 1 Eur.


Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T2-28 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-408 „Dėl Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo“.

 


PATVIRTINTAS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS
Taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašą, kuris reglamentuoja Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų dalinio rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarką. Lėšos nevyriausybinių organizacijų veiklos projektams remti yra numatomos kiekvienais metais savivaldybės biudžete. Paraiškas projektų finansinei paramai gauti gali teikti šios Jurbarko rajono savivaldybėje įregistruotos ir gyventojų poreikius tenkinančios nevyriausybinės organizacijos: asociacijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių steigėjai yra valstybės arba savivaldybės institucijos), labdaros ir paramos fondai.


Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T2-36 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 


PATVIRTINTOS TRIUKŠMO PREVENCIJOS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖS
Taryba patvirtino Triukšmo prevencijos Jurbarko rajono savivaldybės viešosiose vietose taisykles, reglamentuojančias veiklos, kurią vykdant skleidžiamas triukšmas viešosiose vietose, valdymą, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio. Šių Taisyklių Jurbarko rajono savivaldybėje privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys.


Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T2-37 „Dėl triukšmo prevencijos Jurbarko rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“.

 


PATVIRTINTAS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS TVARKOS APRAŠAS
Taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašą, kuris reglamentuoja Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje vykdomos vietos gyventojų apklausos, kurios metu gyventojai gali pareikšti savo nuomonę viešųjų savivaldybės reikalų tvarkymo klausimais, priskirtais savivaldybei vykdant savarankiškąsias funkcijas, organizavimo tvarką, apklausą inicijuojančius, organizuojančius ir vykdančius subjektus, jų teises ir pareigas, dalyvius, apklausos būdus, rezultatų nustatymą ir naudojimą, išlaidų apmokėjimą.


Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T2-39 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Tarybos ir mero sekretoriatas


 

Contact form

Šios dienos vardadieniai